Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Huyện U Minh Thượng, Kiên Giang
Hotline: 0968 250 250
 • Lê Thị Lệ Thu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Văn thư - PC
  • Điện thoại:
   0833838191
  • Email:
   lethumnvh.@gmail.com
 • Danh Thị Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Điện thoại:
   0944082201
  • Email:
   danhthithuy.mt4@gmail.com
 • Bùi Thị Nhỉ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0939163630
  • Email:
   nhibui@gmail.com
 • Phan Thị Ngọc Ánh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên
  • Điện thoại:
   01659809477
  • Email:
   ngocanhmgvh@gmail.com
 • Phạm Thị Len
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên
  • Điện thoại:
   01647210377
  • Email:
   phamlenmgamb@gmail.com
 • Võ Thị Cẩm Nhi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên
  • Điện thoại:
   0986153389
  • Email:
   nhimnamb@gmail.com
 • Bùi Thị Thúy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên
  • Điện thoại:
   0163.789.3994
  • Email:
   buithithuy636@gmail.com
 • Lâm Tú Như
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên
  • Điện thoại:
   0943266551
  • Email:
   nhulam499@gmail.com
 • Nguyễn Thị Cẩm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên
  • Điện thoại:
   0945838066
  • Email:
   cammnvh.umt@gmail.com
 • Vũ Thị Vui
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên
  • Điện thoại:
   0946108417
  • Email:
   vtvui1993@gmail.com
 • Lê Thanh Trúc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên
  • Điện thoại:
   0972.915.923
  • Email:
   mslethanhtruc@gmail.com
 • Trần Thị Mỹ Duyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên
  • Điện thoại:
   01247725559
  • Email:
   thuydaokg43@gmail.com